Thursday, January 10, 2019

ఈ మాయ పేరోమిటో (కవిత)


నన్ను నేను మర్చి పోయిన క్షణం అంటూ ఉంటే
    అది నిన్ను చూసిన నిమిషమే
         నాలో నీ గురించి మొదలైన ప్రతి క్షణం
              నీ చిరునవ్వే సమాధానం చెప్పింది
                    మనసు మాయలో పడితే
                          మన మాట వినదు అంటారు
                                 బహుశా ఇదేనేమో ఆ మాయ !!!

No comments:

Post a Comment